Początek

Myśl o własnej elektrowni w Krakowie konkretyzowała się w latach 1895 - 1898, kiedy miasto otrzymało koncesję na budowę tramwaju. Dyrektor Gazowni Krakowskiej na posiedzeniu podkomisji gazowej 13 V 1899 r. wysunął wniosek, aby przystąpić do budowy miejskiej elektrowni. 27 IV 1900 r. Zarząd Miejski przyjął ostatecznie uchwałę o zleceniu opracowania projektu, który wraz z budową został powierzony architektowi Janowi Rzymkowskiemu. W latach 1910-1914 z racji coraz większego zapotrzebowania na prąd elektryczny nastąpiła dalsza jej rozbudowa w ramach, której powstały budynki przy ulicy Św. Wawrzyńca 19.

Ochrona

zabytków

Wawrzyńca19 jest częścią poprzemysłowego zespołu budynków dawnej Elektrowni Miejskiej, która ze względu na wartość historyczną oraz urbanistyczną, podlega pełnej ochronie konserwatorskiej.